Agrarisch loonwerk

Onze bedrijfsjuristen hebben zich toegelegd op agrarische loonbedrijven. Door jarenlange ervaring weten wij wat er omgaat in uw bedrijfstak. Zo kunnen wij problemen voor zijn. Vooruitkijken en risico’s beperken. Of wanneer nodig problemen oplossen. Thuis in het agrarisch loonbedrijf en grondverzetbedrijf Wij kennen de specifieke wet- en regelgeving waar u mee te maken heeft. Ook…

Mechanisatie

Onze bedrijfsjuristen hebben zich toegelegd op landbouwmechanisatiebedrijven. Door jarenlange ervaring weten wij wat er omgaat in uw bedrijfstak. Zo kunnen wij problemen voor zijn. Vooruitkijken en risico’s beperken. Of wanneer nodig problemen oplossen. Thuis in het landbouwmechanisatiebedrijf Wij kennen de specifieke wet- en regelgeving waar u mee te maken heeft. Ook kennen wij de specifieke…

Machinebouw en constructie

Onze bedrijfsjuristen hebben zich toegelegd op machinebouwbedrijven en constructiebedrijven. Door jarenlange ervaring weten wij wat er omgaat in uw bedrijfstak. Zo kunnen wij problemen voor zijn. Vooruitkijken en risico’s beperken. Of wanneer nodig problemen oplossen. Thuis in het machinebouw- en constructiebedrijf Wij kennen de specifieke wet- en regelgeving waar u mee te maken heeft. Ook…

Groenvoorziening

Onze bedrijfsjuristen hebben zich toegelegd op agrarische loonbedrijven. Door jarenlange ervaring weten wij wat er omgaat in uw bedrijfstak. Zo kunnen wij problemen voor zijn. Vooruitkijken en risico’s beperken. Of wanneer nodig problemen oplossen. Thuis in groenvoorziening Wij kennen de specifieke wet- en regelgeving waar u mee te maken heeft. Ook kennen wij de specifieke…

Bermonderhoud en infrastructuur

Bermonderhoud en infrastructuur. Onze bedrijfsjuristen hebben zich toegelegd op de werkzaamheden van agrarische bedrijven. Door jarenlange ervaring weten wij wat er omgaat in uw bedrijfstak. Zo kunnen wij problemen voor zijn. Vooruitkijken en risico’s beperken. Of wanneer nodig problemen oplossen. Thuis in bermonderhoud en infrastructuur Wij kennen de specifieke wet- en regelgeving waar u mee…

Verzekering spuitschade ondeugdelijk

Bij het bespuiten van perceel buxussen door een loonbedrijf, ontstaat spuitschade. Niet gering. De buxussen zijn onherstelbaar beschadigd. Oorzaak: door onvoldoende reinigen van de spuitinstallatie was het middel dat eerder was gebruikt bij het bespuiten van maïs achtergebleven. Bij het claimen bij de verzekering geeft deze niet thuis. Spuitschade zorgt nog al eens voor hoofdbrekers. Dat verzekeringen…

Nieuwe CAO LEO

Volgens de CUMELA, is er met de werknemersorganisaties FNV, CNV en HZC overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO LEO. De werknemersbonden hebben vandaag het eindbod dat CUMELA op 20 maart 2015 deed, geaccepteerd. Met de acceptatie is er een nieuwe CAO LEO tot stand gekomen met een looptijd van 1 juli 2014 tot en met…

CAO LEO: Eindbod Cumela

Hoewel de partijen op veel punten overeenstemming hebben bereikt, blijven de loonkosten een belangrijk struikelblok bij de totstandkoming van een nieuwe CAO LEO. Door de Cumela is vandaag een eindbod gedaan. De vorige CAO LEO liep van 30 augustus 2013 tot en met 1 juli 2014 en de aanvankelijke looptijd is inmiddels ruimschoots overschreden. De…