harvesting corn, view from on the combine

Agrarisch loonwerk

Onze bedrijfsjuristen hebben zich toegelegd op agrarische loonbedrijven. Door jarenlange ervaring weten wij wat er omgaat in uw bedrijfstak. Zo kunnen wij problemen voor zijn. Vooruitkijken en risico’s beperken. Of wanneer nodig problemen oplossen.

Thuis in het agrarisch loonbedrijf en grondverzetbedrijf

Wij kennen de specifieke wet- en regelgeving waar u mee te maken heeft. Ook kennen wij de specifieke gebruiken in uw bedrijfstak. Daardoor kunnen wij u preventief adviseren. En als er toch een probleem is, doen wij ons best om dat voor u oplossen.

Profiteer van deskundig juridisch advies

Met deskundig juridisch advies kunt u uw voordeel doen. U kunt aansprakelijkheden beperken door uw bedrijfsstructuur goed in te richten. Ook kunt u werken met algemene voorwaarden en (standaard)contracten. En uw personeelsbeleid op orde hebben. De risico’s die u daarmee niet heeft beperkt, kunt u verzekeren. Daarnaast is het bewust zijn van juridische aspecten voor u als ondernemer geen overbodige luxe. Daarin begeleiden wij u.

Ook wanneer dat niet voldoende is, dan staan wij u bij. Door te bemiddelen bij geschillen of door effectieve incasso. Zo profiteert u van onze diensten en dat merkt u in uw resultaat!

Direct contact met een jurist

Veel juridische problemen zijn te voorkomen door tijdig juridisch advies in te winnen. Daarom kunt u uw vragen vrijblijvend en kostenloos telefonisch aan een jurist voorleggen. Ook wanneer u nog geen klant van ons bent.

SUCF2|Industrial|Technology|$|0N0|222022001200000000000200200000000000000000|fotolia@2010100.120_1020010.495|||$$-1$0$0|_________________________________________|000000000000000000000000000000000000000100|

Mechanisatie

Onze bedrijfsjuristen hebben zich toegelegd op landbouwmechanisatiebedrijven. Door jarenlange ervaring weten wij wat er omgaat in uw bedrijfstak. Zo kunnen wij problemen voor zijn. Vooruitkijken en risico’s beperken. Of wanneer nodig problemen oplossen.

Thuis in het landbouwmechanisatiebedrijf

Wij kennen de specifieke wet- en regelgeving waar u mee te maken heeft. Ook kennen wij de specifieke gebruiken in uw bedrijfstak. Daardoor kunnen wij u preventief adviseren. En als er toch een probleem is, doen wij ons best om dat voor u oplossen.

Profiteer van deskundig juridisch advies

Met deskundig juridisch advies kunt u uw voordeel doen. U kunt aansprakelijkheden beperken door uw bedrijfsstructuur goed in te richten. Ook kunt u werken met algemene voorwaarden en (standaard)contracten. En uw personeelsbeleid op orde hebben. De risico’s die u daarmee niet heeft beperkt, kunt u verzekeren. Daarnaast is het bewust zijn van juridische aspecten voor u als ondernemer geen overbodige luxe. Daarin begeleiden wij u.

Ook wanneer dat niet voldoende is, dan staan wij u bij. Door te bemiddelen bij geschillen of door effectieve incasso. Zo profiteert u van onze diensten en dat merkt u in uw resultaat!

Direct contact met een jurist

Veel juridische problemen zijn te voorkomen door tijdig juridisch advies in te winnen. Daarom kunt u uw vragen vrijblijvend en kostenloos telefonisch aan een jurist voorleggen. Ook wanneer u nog geen klant van ons bent.

StockSubmitter|Industrial|Technology|$|0N|1330130313000000000000001300000000000000|10$16@5009005.268_1020025.499@89$148$@Industry.Miscellaneous$Industry.Miscellaneous$@$@22$36$@$@$@$@182$316@$@$@$@$@$@$@$@$@39$57@$@$@0x6x238.15$0x6x242.15$@Industry.Miscellaneous$Industry.Miscellaneous$@122$111$@10$16@$@$@$@$@$@$@7.168$13.0$@$@$@$@$@$@$@$$@$$|6||$$-1$0$0|_______________________________________|0000000000000000000000000000000000000000|

Machinebouw en constructie

Onze bedrijfsjuristen hebben zich toegelegd op machinebouwbedrijven en constructiebedrijven. Door jarenlange ervaring weten wij wat er omgaat in uw bedrijfstak. Zo kunnen wij problemen voor zijn. Vooruitkijken en risico’s beperken. Of wanneer nodig problemen oplossen.

Thuis in het machinebouw- en constructiebedrijf

Wij kennen de specifieke wet- en regelgeving waar u mee te maken heeft. Ook kennen wij de specifieke gebruiken in uw bedrijfstak. Daardoor kunnen wij u preventief adviseren. En als er toch een probleem is, doen wij ons best om dat voor u oplossen.

Profiteer van deskundig juridisch advies

Met deskundig juridisch advies kunt u uw voordeel doen. U kunt aansprakelijkheden beperken door uw bedrijfsstructuur goed in te richten. Ook kunt u werken met algemene voorwaarden en (standaard)contracten. En uw personeelsbeleid op orde hebben. De risico’s die u daarmee niet heeft beperkt, kunt u verzekeren. Daarnaast is het bewust zijn van juridische aspecten voor u als ondernemer geen overbodige luxe. Daarin begeleiden wij u.

Ook wanneer dat niet voldoende is, dan staan wij u bij. Door te bemiddelen bij geschillen of door effectieve incasso. Zo profiteert u van onze diensten en dat merkt u in uw resultaat!

Direct contact met een jurist

Veel juridische problemen zijn te voorkomen door tijdig juridisch advies in te winnen. Daarom kunt u uw vragen vrijblijvend en kostenloos telefonisch aan een jurist voorleggen. Ook wanneer u nog geen klant van ons bent.

Bedrijfsjuristen voor agrarische ondernemingen

Groenvoorziening

Onze bedrijfsjuristen hebben zich toegelegd op agrarische loonbedrijven. Door jarenlange ervaring weten wij wat er omgaat in uw bedrijfstak. Zo kunnen wij problemen voor zijn. Vooruitkijken en risico’s beperken. Of wanneer nodig problemen oplossen.

Thuis in groenvoorziening

Wij kennen de specifieke wet- en regelgeving waar u mee te maken heeft. Ook kennen wij de specifieke gebruiken in uw bedrijfstak. Daardoor kunnen wij u preventief adviseren. En als er toch een probleem is, doen wij ons best om dat voor u oplossen.

Profiteer van deskundig juridisch advies

Met deskundig juridisch advies kunt u uw voordeel doen. U kunt aansprakelijkheden beperken door uw bedrijfsstructuur goed in te richten. Ook kunt u werken met algemene voorwaarden en (standaard)contracten. En uw personeelsbeleid op orde hebben. De risico’s die u daarmee niet heeft beperkt, kunt u verzekeren. Daarnaast is het bewust zijn van juridische aspecten voor u als ondernemer geen overbodige luxe. Daarin begeleiden wij u.

Ook wanneer dat niet voldoende is, dan staan wij u bij. Door te bemiddelen bij geschillen of door effectieve incasso. Zo profiteert u van onze diensten en dat merkt u in uw resultaat!

Direct contact met een jurist

Veel juridische problemen zijn te voorkomen door tijdig juridisch advies in te winnen. Daarom kunt u uw vragen vrijblijvend en kosteloos telefonisch aan een jurist voorleggen. Ook wanneer u nog geen klant van ons bent.

Bedrijfsjuristen voor agrarische ondernemingen

Bermonderhoud en infrastructuur

Bermonderhoud en infrastructuur. Onze bedrijfsjuristen hebben zich toegelegd op de werkzaamheden van agrarische bedrijven. Door jarenlange ervaring weten wij wat er omgaat in uw bedrijfstak. Zo kunnen wij problemen voor zijn. Vooruitkijken en risico’s beperken. Of wanneer nodig problemen oplossen.

Thuis in bermonderhoud en infrastructuur

Wij kennen de specifieke wet- en regelgeving waar u mee te maken heeft. Ook kennen wij de specifieke gebruiken in uw bedrijfstak. Daardoor kunnen wij u preventief adviseren. En als er toch een probleem is, doen wij ons best om dat voor u oplossen.

Profiteer van deskundig juridisch advies

Met deskundig juridisch advies kunt u uw voordeel doen. U kunt aansprakelijkheden beperken door uw bedrijfsstructuur goed in te richten. Ook kunt u werken met algemene voorwaarden en (standaard)contracten. En uw personeelsbeleid op orde hebben. De risico’s die u daarmee niet heeft beperkt, kunt u verzekeren. Daarnaast is het bewust zijn van juridische aspecten voor u als ondernemer geen overbodige luxe. Daarin begeleiden wij u.

Ook wanneer dat niet voldoende is, dan staan wij u bij. Door te bemiddelen bij geschillen of door effectieve incasso. Zo profiteert u van onze diensten en dat merkt u in uw resultaat!

Direct contact met een jurist

Veel juridische problemen zijn te voorkomen door tijdig juridisch advies in te winnen. Daarom kunt u uw vragen vrijblijvend en kosteloos telefonisch aan een jurist voorleggen. Ook wanneer u nog geen klant van ons bent.

Spuitschade

Verzekering spuitschade ondeugdelijk


Bij het bespuiten van perceel buxussen door een loonbedrijf, ontstaat spuitschade. Niet gering. De buxussen zijn onherstelbaar beschadigd. Oorzaak: door onvoldoende reinigen van de spuitinstallatie was het middel dat eerder was gebruikt bij het bespuiten van maïs achtergebleven. Bij het claimen bij de verzekering geeft deze niet thuis. Spuitschade zorgt nog al eens voor hoofdbrekers.

Dat verzekeringen belangrijk zijn, spreekt voor zich. Het is daarom ook belangrijk dat de verzekeringen aansluiten bij de bedrijfsactiviteiten en risico’s. Daar wordt ook in veel gevallen niet op bezuinigd. Dus ook niet in deze zaak. Het loonbedrijf heeft zich tot ons gewend en onze juristen hebben de schade alsnog kunnen regelen met de verzekeraar.

Omgebouwde agrarische polis

Al vrij snel werd duidelijk dat het betrokken loonbedrijf wel degelijk aandacht heeft gehad voor het afsluiten van de juiste verzekeringen. Ook was aandacht besteed aan dekking van spuitschade. Het probleem was echter dat de verzekeraar er voor had gekozen om als basis voor de verzekering een standaardvoorwaarden voor een agrarische polis te gebruiken. Volgens deze polis was spuitschade aan gewassen uitgesloten. Uit het polisblad bleek, dat er aandacht was besteed aan spuitschade, maar de uitsluitingen uit de standaardvoorwaarden waren onvoldoende hersteld. Vanzelfsprekend had de verzekeraar de juiste voorwaarden moeten hanteren en niet moeten proberen om de voorwaarden om te bouwen. Maar goed. We komen dit in onze praktijk vaker tegen.

Verzekeraar toch aansprakelijk

Het is natuurlijk zo, dat uit de polis wel bleek, dat het voor partijen duidelijk was dat het loonbedrijf spuitwerkzaamheden verricht, maar volgens de polis zou de schade toch niet zijn verzekerd. In principe is de polis bepalend. Daar is dus niet veel aan te doen. Maar de onduidelijkheid in deze zaak en het gegeven dat op de verzekeraar ook een zorgplicht rust, waren in het voordeel van het loonbedrijf. Zeker wanneer duidelijk is, dat spuitwerkzaamheden worden uitgevoerd en normaliter ook onder de polis zouden hebben moeten vallen. Na meerdere briefwisselingen was de verzekeraar uiteindelijk bereid om de schade – en de kosten aan juridische bijstand – volledig te vergoeden.

Vragen?

De uitleg is bedoeld om u duidelijk te maken, dat het van groot belang is om uw verzekeringen goed te laten aansluiten op uw werkzaamheden. Helaas komt het maar al te vaak voor dat dat niet het geval is. Of zoals in bovenstaande zaak, niet goed zijn vastgelegd door de verzekeraar. Of en op welke wijze u gebruik maakt of kunt maken van uw rechten, zal altijd vooraf beoordeeld moeten worden. Heeft u daarover vragen, dan kunt u terecht bij mr. Ferre van de Nadort (f.vandenadort@trodan.nl).

Nieuwe CAO LEO

Volgens de CUMELA, is er met de werknemersorganisaties FNV, CNV en HZC overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO LEO. De werknemersbonden hebben vandaag het eindbod dat CUMELA op 20 maart 2015 deed, geaccepteerd.

Met de acceptatie is er een nieuwe CAO LEO tot stand gekomen met een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015. De belangrijkste wijzigingen uit het eindbod zijn:

  • De werknemers ontvangen in april 2015 een eenmalige uitkering van € 175,- bruto (pro rato). In de tekst van het eindbod staat welke medewerkers voor deze uitkering (geheel of gedeeltelijk) in aanmerking komen.
  • De werknemers ontvangen ingaande 1 april 2015 een loonsverhoging van 1,75%.
  • Indexering van de onkostenvergoedingen.

Verder zijn er afspraken gemaakt over een onderzoek naar reparatie van de inkorting van de wettelijke duur van de WW, de kosten van het T-rijbewijs, het vervallen van doorbetaling van loon tijdens de schooldag  voor (nieuwe) BBL-ers en de participatiewet.

1 2